ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนงานพัสดุ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนงานพัสดุ

วันที่ 14 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น. นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ ผอก.ฝอต.ทภก. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนงานพัสดุ ให้กับพนักงานและลูกจ้าง ทภก. เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง ทภก. ได้ทราบถึงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จัดการสัมมนา ณ โรงแรม Thanyapura Health & Sports Resort Phuket จ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.