ทต. วิชิตจัดโครงการพลังใหม่เข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติ
ข่าว ภูเก็ต

ทต. วิชิตจัดโครงการพลังใหม่เข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติ

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2561 เวลา 09:30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิตจัดโครงการพลังใหม่เข้าใจชีวิตเข้าใจธรรมชาติ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประจำปี 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต โรงเรียนวิชิตสงคราม โรงเรียนวัดเทพนิมิต และโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ รวม 100 คน เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้

ภายในโครงการ น้อง ๆ นักสำรวจรุ่นเยาว์จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 4 เรื่อง ได้แก่ ฐานแพลงตอนในแหล่งน้ำ ฐานไลเคนกับการตรวจวัดสภาพอากาศ ฐานวัดความสูงของต้นไม้ และฐานแอพลิเคชั่นระบุตำแหน่งด้วยระบบ GPS ซึ่งน้อง ๆ นักสำรวจจะได้ฟังบรรยายในห้องเรียน และออกปฏิบัติสำรวจและเรียนรู้นอกห้องเรียน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.