พนักงานทำความสะอาด พบเงิน กว่า 500,000 บาท
ข่าว ภูเก็ต

พนักงานทำความสะอาด พบเงิน กว่า 500,000 บาท

วันที่ 2 มี.ค.61 เวลา 09.00 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต มอบของรางวัลให้กับ น.ส.ดวงตะวัน ช่วยเส้ง สังกัด บริษัทภูเก็ตอินเตอร์เคมีคอล จำกัด (ทำหน้าที่ทำความสะอาดภายในท่าอากาศยานภูเก็ต) ตอบแทนความดี โดย เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 61 เวลาประมาน 16.00 น. มีพนักงานทำความสะอาดอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. ได้นำส่งเงินสดสกุลเงินหยวนและสกุลเงินไทย ที่เก็บได้ ซึ่งผู้โดยสารหลงลืมไว้ในห้องน้ำ รวมจำนวนกว่า 500,000 บาท

จากตรวจสอบเพิ่มเติมทราบว่าขณะที่ น.ส.ดวงตะวัน ช่วยเส้ง พนักงานแม่บ้าน บริษัท ภูเก็ตอินเตอร์ เคมีคอล จำกัด ปฏิบัติติงานทำความสะอาดห้องน้ำชาย ชั้น 3 ห้องพักผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. พบกระเป๋าใส่ธนบัตรภายในมีเงินสดจำนวนมาก จึงได้นำส่งเจ้าหน้าที่เวร ทภก. เพื่อดำเนินการตามกระบวนการปฏิบัติ ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยภายในกระเป๋าพบธนบัตรจีนและธนบัตรไทยรวมเป็นเงินจำนวนประมาณ 500,000 บาท และ ID card ติดรูปถ่ายระบุชื่อนาย Li Xiaofei เป็นภาษาจีน จนท.ประชาสัมพันธ์จึงประกาศตามหาเจ้าของเป็นภาษาจีน ซึ่งต่อมาเวลา 16.20 น. ได้มีนาย Li Xiaofei ถือพาสปอร์ตสัญชาติจีน มาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของเงินดังกล่าว พร้อมทั้งระบุสิ่งของและจำนวนเงินตรงตามที่มีอยู่ในกระเป๋า จึงได้นำส่งมอบกระเป๋าดังกล่าวให้แก่นาย Li Xiaofei และให้นาย Li Xiaofei ลงหลักฐานการรับทรัพย์สิน ตามระเบียบของ ทอท. เป็นที่เรียบร้อย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.