ฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์
ข่าว ภูเก็ต

ฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 มิ.ย.60 ร.ต.ธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์” ณ ทภก. ซึ่งจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ทภก. เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง ทภก. ได้มีแนวคิดในการใช้สื่อเพื่องานประชาสัมพันธ์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนข่าวที่ถูกต้อง และระมัดระวังการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่ข่าวสารทุกครั้ง โดยจัดการฝึกอบรม ณ ห้องฝึกอบรมสัมมนาชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.