ทต.วิชิต เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 เวลา 08:00 น. ณ อาคารตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวัชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานเปิดงานในโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ โดยมีนายประเสริฐ งานทัศนานุกุล รองประธานศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวรายวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาลตำบลวิชิต วิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมในโครงการวันนี้ โดยโครงการในวันนี้จัดขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเรื่อง ๆ เช่น กฎหมาย เบี้ยยังชีพ ภัยทางสังคม ฯลฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถนำไปปรับใช้ และพร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.