อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2560 โดย นายศุภศักดิ์ นุ่นสังข์ ประธานศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายสมพล พรหมกสิกร ประธานสภาสาขาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย สาขาภูเก็ต นายสุรศักดิ์ อัตตะสาระ ผู้อำนวยการศูนย์การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต นางศุภากร รุ่งอุดม นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม ณ ศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ด้วยศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานของผู้สูงอายุตลอดทั้งปี โดยการสนับสนุนจาก อบจ.ภูเก็ต

สำหรับในปีนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้มีโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมผู้สูงอายุ โดยมอบเกียรติบัตรผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2560 โดยชมรมผู้สูงอายุได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ชมรม จำนวน 22 ท่าน เพื่อรับเกียรบัตรดังกล่าว ได้แก่ 1.นางวิจิตรา ปัญญาสุทธิกิจ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2.นางสุกัญญา อินทรศักดิ์ ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลถลาง 3.นางกุ่ย ปิยะกันตบุตร ชมรมผู้สูงอายุตำบลกะทู้ 4.นางจุฑารัตน์ พิพัฒน์สมบัติ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลฉลอง 5.นางเบ็ญจวรรณ์ เนาว์ไพร ชมรมผู้สูงอายุตำบลราไวย์ 6.นางสาวสมใจ อ่าวบูรณวิวัฒน์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีสุนทร 7.นางสาคร ศรีเพชรแก้ว ชมรมฟื้นฟูสุขภาพโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 8.นางสาวบรรยง แสงวิจิตร ชมรมผู้สูงอายุบ้านไม้ขาว 9.นางประพิศ ศุทธสุนทรทรางกุล ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัษฎา 10.นางประพิน สมพงษ์มิตร ชมรมผู้สูงอายุตำบลสาคู 11.นางประภา ฝ้ายเพ็ชร ชมรมผู้สูงอายุตำบลเชิงทะเล 12.นายสุเทพ อังศิริกุล ชมรมผู้สูงอายุนครภูเก็ต 13.นายสุมน คงสวัสดิ์ ธนาคารสมองจังหวัดภูเก็ต 14.นางวรรณะ อบเชย ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี 15.นางบี๋ ปราบทุกข์ ชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าคลอก 16.นางประไพ ชูชาติ ชมรมผู้สูงอายุตำบลเกาะแก้ว 17.นางวิไล แซ่หงอ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าตอง 18.นางทิพมณี พวงผกา ชมรมไทเก็ก 37 สวนหลวง 19.นายชาลี สงวนพร ชมรมผู้สูงอายุตำบลกะรน 20.นางนันทินี เกิดวงศ์บัณฑิต ชมรมเต้าเต๋อซิ่นซีภูเก็ต 21.นายวุธ สุกใส ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลป่าตอง 22.นายสมพร ชุ่มพงษ์ ชมรมแอโรบิกมวยไทยไลน์แดนซ์ภูเก็ต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2560 ทั้ง 22 ท่าน เนื่องจากผู้สูงอายุที่ได้รับเลือกดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นผู้เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชู นอกจากนี้ ผู้สูงอายุทุกท่านยังเป็นผู้มีประสบการณ์สูง เป็นที่รักและเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร รวมทั้งคอยให้คำปรึกษาแนะนำให้บุตรหลานเป็นคนดีของสังคมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.