ทต.ฉลองจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

เทศบาลตำบลฉลองจัดโครงการ ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่ นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างศักยภาพ และพัฒนาเครือข่ายระบบสุขภาพ ในการป้องกัน การฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลมอบหมายให้ นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานในการเปิดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยมี นางสมใจ ทองสมบัติ ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้กล่าวคำรายงาน ซึ่งมี คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ นักเรียนจากการศึกษานอกระบบ วิทยากร และผู้สูงวัยในตำบลฉลอง เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม Gala ชั้น 1 อัญชันลิน่าโฮเทล (ริยาด อัญชัน สตูดิโอ ภูเก็ต)

โดยโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพเป็นโครงการเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่ผู้สูงอายุตำบลฉลอง กลุ่มแกนนำเครือข่ายสุขภาพชุมชน ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญในการขับเคลื่อนด้านสุขภาพ ของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย และทางด้านจิตใจ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยใช้หลัก 3 อ. คือ 1.อ อาหาร กินอาหารหลายประเภท ได้สัดส่วนเพียงพอ อิ่มในมื้ออาหาร 2.อ ออกกำลังกาย ออกกำลังกายทุกสัดส่วนกระตุ้นการเต้นของหัวใจ และ อ ที่ 3.คือ อารมณ์ อารมณ์ดี ร่าเริง ด้วยรอยยิ้ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.