อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯ ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับผู้ว่าฯ ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมต้อนรับนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่ พร้อมภริยา นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมี ข้าราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งในจังหวัดภูเก็ต และต่างจังหวัด เข้าร่วมจำนวนมาก

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า พร้อมที่จะทำงานรับใช้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เต็มกำลังความสามารถ และร่วมมือกับทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ตร่วมกันพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ให้มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ เพราะฉะนั้นประตูของจวนผู้ว่าฯ และของศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมที่จะรับฟังปัญหา ร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.