ผู้ติดเชื้อ จังหวัดภูเก็ต ช่วง 7 วันที่ผ่านมา พบผู้ป่วยเฉลี่ย 15 คนต่อวัน
ข่าว ภูเก็ต

ผู้ติดเชื้อ จังหวัดภูเก็ต ช่วง 7 วันที่ผ่านมา พบผู้ป่วยเฉลี่ย 15 คนต่อวัน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 33/2564 เพื่อหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์, ว่าที่ร้อยตรีวิกรม จากที่ และนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ซึ่งขณะนี้การพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจังหวัดภูเก็ตยังทรงตัว โดยช่วง 7 วันที่ผ่านมา พบผู้ป่วยเฉลี่ย 15 คนต่อวัน ส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว ที่ทำงาน และกลุ่มคนที่ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน โดยจังหวัดภูเก็ตมีมาตรการการคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต เน้นพื้นที่ที่มีการระบาดสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงมีมาตรการควบคุม/จำกัด การเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางไปในพื้นที่ระบาด การจำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการ/สถานที่ และการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดในพื้นที่

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 เชิงรุก โดยการทำ RT-PCR (Pooled nasopharyngeal swab) ตามโครงการ “ภูเก็ตปลอดเชื้อ ปลอดโรค และปลอดภัย” ซึ่งวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ณ ชุมชนชาวไทยใหม่ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 260 คน ผลปรากฏว่ายังไม่พบเชื้อ และวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง ณ Boat Aveneu ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 มีแผนการตรวจคัดกรอง ณ ห้างเซ็นทรัลภูเก็ต ซึ่งจะดำเนินโครงการนี้ไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 หากยังมีแนวโน้มกลุ่มเสี่ยงในอีกหลายตำบล ก็จะขยายเวลาของโครงการต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากประชุมครั้งนี้ได้อนุมัติให้ อบจ.ภูเก็ต ดำเนินการเรื่องสถานที่กักตัวกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน Local Quarantine เป็นระยะเวลา 2 เดือน และที่ประชุมได้ขอความเห็นชอบในการออกประกาศจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคมเป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.