คำชี้แจง อบจ.ภูเก็ต การปรับปรุงผิวจราจร 4024
ข่าว ภูเก็ต

คำชี้แจง อบจ.ภูเก็ต การปรับปรุงผิวจราจร 4024

สืบเนื่องจากกรณีเมื่อเร็วๆ นี้ มีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งใช้วิธีไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปรับปรุงผิวจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4024 บริเวณห้าแยกฉลอง – ราไวย์ และ บริเวณสามแยกบ้านไสยวน – หาดราไวย์ โดยมีประชาชนจำนวนหนึ่งให้ความสนใจติดตามชมและแสดงความคิดเห็น ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน ไม่เข้าใจ อันเกิดจากการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และรอบด้าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต)ในฐานะผู้ดำเนินการโครงการ โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอชี้แจงกรณีดังกล่าว ดังนี้

โครงการที่ถูกนำไปเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวคือชื่อ โครงการถนนสีขาว ช่วงไสยวน – หาดราไวย์ มีที่มาจากการที่เทศบาลตำบลราไวย์ และสมาชิกสภาอบจ.ภูเก็ต เขต ต.ราไวย์ ได้มีหนังสือขอให้แขวงทางหลวงภูเก็ต ดำเนินการก่อสร้างเกาะกลางถนน และติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมา ซึ่งมีจำนวนมากในแต่ละวัน แต่แขวงทางหลวงภูเก็ตขาดงบประมาณ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.ภูเก็ต วงเงินงบประมาณ 15 ล้านบาท

โดยที่โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นที่จะให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา คณะกรรมการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานฯ ได้กำชับให้แขวงทางหลวงภูเก็ตออกแบบผิวถนนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ด้วยเหตุนี้สำนักงานทางหลาวงกระบี่ (สุราษฎร์ธานี) ผู้ออกแบบโครงการฯ จึงเลือกใช้วิธีการฉาบผิวถนนแบบ Slurry Seal ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือทำให้ผิวถนนมีความหนืดยึดติดกับล้อรถขณะขับขี่ได้ดียิ่งขึ้น มาใช้ในการปรับปรุงผิวจราจรในโครงการนี้ อย่างไรก็ตามการใช้วิธี Slurry Seal ก็ทำให้ผิวจราจรมีความหยาบเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งในจุดนี้เองประชาชนที่ไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดอาจไม่ชอบผิวถนนลักษณะนี้ ก็ต้องขออภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย

กรณีเส้นถนนบางช่วงเปราะเปื้อน และไม่คมชัดภายหลังการฉาบผิวถนนใหม่นั้น ก็มีเหตุมาจากการที่โครงการนี้เป็นการรับช่วงต่อจากแขวงทางหลวงภูเก็ต ซึ่งเป็นดำเนินการก่อสร้างและตีเส้นถนนจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว มาทำการฉาบผิวจราจร แบบ Slurry Seal เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน เพื่อให้เกิดความประหยัด และไม่เกิดความซ้ำซ้อนในการใช้ประมาณ อบจ.ภูเก็ตได้สั่งการให้ผู้รับเหมาทำการฉาบผิวถนนโดยต้องรักษาแนวเส้นถนนเดิมให้คงความเรียบร้อยให้มากที่สุด ซึ่งถือว่าสร้างความยุ่งยากให้กับผู้รับเหมาเพิ่มขึ้นไม่น้อย แต่งานส่วนนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแม้จะต้องซ่อมแซมแนวเส้นที่เสียหายบางส่วนก็ตาม

ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า “ผู้ว่าจ้าง” ซึ่งหมายถึงปลัดอบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ภูเก็ต และ “กรรมการตรวจรับงาน” ซึ่งหมายถึง “ปลัดอบจ.ภูเก็ต” เป็นคนๆ เดียวกัน ขอเรียนว่าการดำเนินการนี้ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบราชการแต่อย่างใด และในขั้นตอนการตรวจรับงานก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอน และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ทุกประการ โดยได้กันพื้นที่ปริมาณซึ่งยังติดขัดในเรื่องการเวนคืนกรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่างกรมทางหลวงกับเจ้าของที่ดินบางรายออกไป ทำให้โครงการนี้มีงบประมาณที่จ่ายจริง 12,694,000 บาท จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 15 ล้านบาท

ทั้งนี้ ขอเรียนว่า อบจ.ภูเก็ต ไม่ขัดข้องต่อการตรวจสอบทั้งจากสื่อมวลชน หรือภาคประชาชนใดๆ แต่การป่าวประกาศ หรือแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะอันอาจสร้างความเสียหายต่อบุคคล หรือองค์กรใดๆ พึงใช้ข้อมูลที่ครบถ้วน และรอบด้าน เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อผู้ที่ถูกระบุถึงด้วย โดยข้อมูลต่างๆ สามารถขอได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่มีอยู่แล้ว

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.