ผภก. สัมภาษณ์สด การเปิดบริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระยะที่ 1
ข่าว ภูเก็ต

ผภก. สัมภาษณ์สด การเปิดบริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระยะที่ 1

วันที่ 21 พ.ย.60 เวลา 15.30 น. นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้สัมภาษณ์สดรายการผู้ว่าพบประชาชน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 จังหวัดภูเก็ตเกี่ยวกับประเด็นการรองรับนักท่องเที่ยว และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วงฤดูท่องเที่ยว หรือ high season

โอกาสนี้ นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ได้เข้าร่วมให้สัมภาษณ์สดในประเด็นของการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ระยะที่ 1 ในวันที่ 28 พ.ย. 60 ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางในช่วง high season ได้รับความปลอดภัยและสะดวกสบายมากที่สุด ตามนโยบายของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่กำหนดจุดยุทธศาสตร์ให้ท่าอากาศยานภูเก็ตเป็น “ประตูสู่อันดามัน” ทั้งนี้ เมื่อการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศระยะที่ 2 แล้วเสร็จในช่วงประมาณเดือน มิ.ย. 61 ท่าอากาศยานภูเก็ตจะสามารถให้บริการผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่งผลดีให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต และภาพรวมของประเทศต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.