ทต.ฉลองจัดโครงการ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ฉลองจัดโครงการ ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯจัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโดยแมลง โดยมี อสม. ตำบลฉลอง เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯเข้าร่วม

โดยจะมีกิจกรรมเดินรณรงค์ภายในหมู่บ้านและชุมชนต่างในตำบลฉลองพร้อมทั้งพูดคุยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการเกิดยุงลาย ซึ่งไข้เลือดออกเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนำโรค เป็นแล้วถึงตายได้ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ถ้ามีไข้สูงติดต่อกัน 1-2 วัน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดกิจกรรม รณรงค์เพื่อขอความร่วมมือชาวบ้านในตำบลฉลองทุกท่านช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.