ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม กิจกรรมโครงการป่าในเมือง
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม กิจกรรมโครงการป่าในเมือง

วันที่ 28 ส.ค.61 เวลา 09.00 น.นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการป่าในเมือง “สวนป่าบางขนุน จังหวัดภูเก็ต สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องการให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น ณ สวนป่าบางขนุน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การนี้ นายสมศักดิ์ ภักดีรักษ์ รอก.ฝอต.ทภก. เป็นผู้แทน ทภก. พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วมกิจกรรมฯ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.