ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม กิจกรรมโครงการป่าในเมือง
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วม กิจกรรมโครงการป่าในเมือง

วันที่ 28 ส.ค.61 เวลา 09.00 น.นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการป่าในเมือง “สวนป่าบางขนุน จังหวัดภูเก็ต สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ซึ่งโครงการดังกล่าวต้องการให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น ณ สวนป่าบางขนุน ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต การนี้ นายสมศักดิ์ ภักดีรักษ์ รอก.ฝอต.ทภก. เป็นผู้แทน ทภก. พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วมกิจกรรมฯ

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.