เทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปูทะเล
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปูทะเล

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2561 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณ ป่าไม้ชายเลนหน้าอาคารพุทธรักษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในประราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายเลิศชาย ขวัญนิล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลวิชิต เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปูทะเล โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น คณะครู นักเรียนเข้าร่วม

โดยสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้เห็นความสำคัญในการจัดสร้างพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ “เขตอนุรักษ์ทรัพยากรแนวชายฝั่ง” ประกอบ กับทางโรงเรียนมี “โครงการศูนย์อนุรักษ์และฟื้นฟูปูแสม ปูดำ สู่การจัดการที่ยั่งยืน” จึงได้จัดการปล่อยพันธุ์ปูในทะเลในครั้งนี้ขึ้น ได้รับสนับสนุน พันธุ์ปูจากการเพาะเลี้ยง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตรังกรมประมง พันธุ์ปูทะเลอายประมาณ 1.5 เดือน น้ำหนักตัวประมาณ 50 กรัม หรือมีขนาดประมาน 20 ตัว/กิโลกรัม เป็นจำนวน 500 ตัว

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.