ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ปีใหม่
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ปีใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (One Transport) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2561 โดยท่าอากาศยานภูเก็ตมีการบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และส่วนปกครองท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการรวมการให้บริการแก่ผู้โดยสารในจุดเดียว ซึ่งศูนย์ดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณห้องโถงเช็คอินผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.