ทต. วิชิตจัดโครงการปั่นกินลมและกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา
ข่าว ภูเก็ต

ทต. วิชิตจัดโครงการปั่นกินลมและกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2561 เวลา 06:00 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ได้มีการจัดโครงการปั่นกินลมและกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกาย ห่างไกลโรคภัยและยาเสพติด รวมทั้งปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมโดยการหันมาใช้จักรยาน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในการปล่อยตัวนักปั่น พร้อมด้วยนายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลตำบลกะรน เทศบาลตำบลป่าคลอก และนักปั่นจากทั่วจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ภายในโครงการปั่นกินลมและกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา มีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวในช่วงก่อนการปล่อยตัว และเมื่อประธานในพิธีทำการปล่อยตัวนักปั่นแล้ว ทุกท่านจะปั่นตามเส้นทางที่กำหนดไว้ โดยเริ่มต้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ไปสิ้นสุดที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เพื่อร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา และจากนั้นทุกท่านจึงได้ปั่นจักรยานเดินทางกลับมายังเทศบาลตำบลวิชิต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.