อบจ.ภูเก็ต ร่วม ปลูกต้นไม้ ทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วม ปลูกต้นไม้ ทำศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต และภาคส่วนต่างๆ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เป็นต้นแบบในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมภายในจังหวัด ซึ่งได้มีการประชุมคณะทำงานกันอย่างต่อเนื่อง และได้มอบหมายภารกิจให้แต่ละหน่วยงานไปดำเนินการตามแผนแล้วนั้น โดยขณะนี้ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มีความก้าวหน้าในการจัดตั้งมากขึ้นเป็นลำดับ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฐมฤกษ์ในการเตรียมการที่จะเปินศูนย์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเชิญคณะทำงานขับเคลื่อนพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกต้นไม้ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.