อบจ.ภูเก็ต รับประกาศเกียรติคุณรับรององค์กรปลอดโฟม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต รับประกาศเกียรติคุณรับรององค์กรปลอดโฟม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับประกาศเกียรติคุณรับรององค์กรปลอดโฟม 100% ระดับทอง ในพิธีลงนามข้อตกลง MOU ความร่วมมือการดำเนินงาน ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (Polystyrene) “Phuket No To Foam” โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายจิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายกิตชัย ทัศนวิญญู ผู้จัดการส่วน Food Packaging Business Development บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด และนายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้างสรรพสินค้าไลม์ไลฟ์ อเวนิว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สำหรับการลงนาม MOU ในครั้งนี้ ได้เชิญบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่นำมาเป็นภาชนะบรรจุอาหาร และเชิญหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ได้แก่ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพภูเก็ต สมาคมมัคคุเทศก์อันดามัน สมาคมท่องเที่ยวไทยจีนภูเก็ต สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และสมาคมมัคคุเทศก์ฯ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่มีช่องทางการใช้ภาชนะที่เป็นโฟม

นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย นอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชน เยาวชนในสังคมแล้ว ยังต้องรับผิดชอบต่อนักท่องเที่ยวทุกคนด้วย โดยคำนึงถึงภาชนะที่นำมาบรรจุอาหารให้ลูกค้าบริโภคต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสูง ดังนั้น จึงมอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการร่วมกับภาครัฐ และเอกชนทุกภาคส่วน ทำการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อให้ร่วมมือกันงดใช้โฟม 100% ในจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ให้ในราคาที่เหมาะสม หลังจากนั้นให้เวลาหน่วยงานต่างๆ ไปประชาสัมพันธ์ และปรับเปลี่ยน กำหนดความสำเร็จของโครงการภายในเดือนกรกฎาคม 2561 และมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบให้เรียบร้อย

นายจิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กล่องโฟมที่ใช้ตามท้องตลาดทั่วไปเป็นของเสียเหลือทิ้งสีดำๆ จากกระบวนการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม ประกอบด้วย “สารสไตรีน” เป็นสารที่ออกฤทธิ์ทำให้สมองมึนงง สมองเสื่อม หงุดหงิดง่ายมีผลทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ และเป็นสารก่อมะเร็งอีก 3 ชนิด ถ้าเป็นผู้ชายรับประทานเข้าไปมากๆ จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ขณะที่ผู้หญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น และอาจส่งผลให้ทั้งชายและหญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งตับสูงขึ้นด้วยแม้จะไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก็ตาม

เส้นทางมะเร็ง “สไตรีน” สู่ร่างกาย ผู้บริโภคมีโอกาสได้รับสารสไตรีนในกล่องโฟมได้ง่ายถึง 5 ปัจจัย ได้แก่
1.อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นหรือเย็นลงทำให้สไตรีนซึมเข้าสู่อาหารได้สูง
2.ถ้าปรุงอาหารโดยใส่น้ำมัน น้ำส้มสายชูแอลกอฮอล์จะดูดสารสไตรีนจากกล่องโฟมได้มากกว่าปกติ
3.ถ้าซื้อหารใส่กล่องทิ้งไว้นานๆ ไม่ได้รับประทาน อาหารจะดูดสไตรีนได้มาก
4.ถ้านำอาหารที่บรรจุในกล่องโฟมเข้าไมโครเวฟ สไตรีนไหลออกมาในปริมาณมาก
5.ถ้าอาหารสัมผัสพื้นที่ผิวกล่องโฟมมากๆ

รวมถึงร้านไหนที่ตัดถุงพลาสติดใสรองอาหารจะได้รับสารมะเร็ง ทั้งสไตรีนและไดออกซินจากถุงพลาสติก ทั้งนี้ นอกจากผลต่อสุขภาพแล้ว มีข้อมูลว่า โฟมเป็นวัสดุที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายเป็นพันปี ส่วนพลาสติกใช้เวลาย่อยสลายประมาณ 450 ปี ถือเป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำจัด ถ้าทำโดยการเผาก็จะไปเพิ่มปัญหาโลกร้อนมากขึ้น ถ้าฝังก็ใช้เวลาย่อยสลายนานมาก

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.