เปิดโครงการน้ำประปา ณ สถานีพักและจ่ายน้ำประปา ต.ไม้ขาว
ข่าว ภูเก็ต

เปิดโครงการน้ำประปา ณ สถานีพักและจ่ายน้ำประปา ต.ไม้ขาว

วันที่ 24 ม.ค.62 นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการน้ำประปาเพื่อจังหวัด ณ สถานีพักและจ่ายน้ำประปา ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยมี นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รภก.(สธ.) ส่วนงานราชการ และหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการดังกล่าว กลุ่มบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ได้รับสัมปทานประกอบกิจการประปาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตน้ำประปาส่งให้กับชุมชนที่อยู่อาศัยและพื้นที่ธุรกิจ ในจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต โดยมีแหล่งน้ำดิบมาจากขุมเหมืองเก่าที่ อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.