ประชุมสรุปผลการตรวจสอบมาตรฐาน สนามบินภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมสรุปผลการตรวจสอบมาตรฐาน สนามบินภูเก็ต

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน เป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยสนามบิน ณ สนามบินภูเก็ต ซึ่งทำการตรวจตั้งแต่วันที่ 7-11 ส.ค.60 โดยมี ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ทภก. เข้าฟังสรุปผลการตรวจฯ ณ ห้องประชุม ทภก. ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.