ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2561
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2561

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 10/2561 โดย นายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง, นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ, นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ รฟม. และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โครงการไทยนิยมยั่งยืน ปัญหาเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตและการแก้ไขปัญหา การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ตลอดจนแจ้งเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ และการประสานราชการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอย “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2561 และรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2561 ความก้าวหน้าการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาในจังหวัดภูเก็ต แนวคิดและการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าภูเก็ต การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการก่อสร้างสะพานกลับรถต่างระดับ บนทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก-เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ที่ กม.39+810,400 (แยกบ้านหยี่เต้ง) ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 2 รายงานความก้าวหน้าโดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Unified Communication จากพื้นที่โครงการฯ ข้อสั่งด้านการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.