อบจ.ภูเก็ต ประชุม ความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม ความคืบหน้าการดำเนินงานขององค์กร

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต คณะหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ในวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560 อาทิ

  • โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
  • โครงการปรับปรุงอาคารขยายหน่วยไตเทียมโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
  • โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล อบจ. บริเวณโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ตำบลวิชิต
  • โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง) พร้อมระบบ
  • โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.