ประชุมวาระยามเช้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมวาระยามเช้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 07.30 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และนายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. เข้าร่วมการประชุม “วาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต” ครั้งที่ 32/2561 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการลิง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดจุดให้อาหารลิงบริเวณเขาโต๊ะแซะใหม่ โดยจัดให้อยู่เหนือจุดที่มีการออกกำลังกาย เพื่อไม่ให้ลิงสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน มอบศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว สรุปข้อมูลการแก้ไขปัญหาลิงในภาพรวม แล้วรายงานข้อมูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทราบ พร้อมทั้งสำเนาหนังสือรายงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ รวมถึงมอบสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต เร่งจัดประชุมไกด์ เพื่อให้คำแนะนำข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบท่าเทียบเรือ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ เร่งดำเนินการต่างๆ ได้แก่ มอบให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต เร่งดำเนินการตรวจเช็คสภาพเรือที่ให้บริการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเรือที่ผ่านการตรวจสภาพแล้วให้ติดสติ๊กเกอร์ทุกลำ เร่งสั่งการให้ผู้ประกอบการเรือดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารประจำเรือ พร้อมทั้งประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอให้ติดตั้งสถานีรับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุเพิ่มเติม และสำเนาหนังสือให้สำนักงานจังหวัดภูเก็ตทราบ มอบให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต รายงานข้อมูลสถานภาพในการให้บริการท่าเทียบเรือแต่ละท่า มอบหัวหน้าชุดตรวจติดตามแต่ละจุด ลงพื้นที่สุ่มตรวจท่าเทียบเรือแต่ละท่า มอบที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เทศบาลตำบลราไวย์ เร่งดำเนินการแต่งตั้งผู้จัดการท่าเทียบเรือ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือ รวมถึงเร่งดำเนินการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยจุดพักรอของผู้โดยสาร

มอบสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สาขาภูเก็ต ดำเนินการออกแบบโปรแกรมการสแกน QR CODE ของหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อติดตั้งบริเวณท่าเทียบเรือต่างๆ มอบสำนักงานจังหวัดภูเก็ต ประสานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือสำนักงาน กสทช. เขต 42 (ภูเก็ต) เพื่อขอหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน และส่งมอบหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินให้ศูนย์เฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลดำเนินการต่อไป

มอบสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ต ประสานบริษัททัวร์/ไกด์ ให้รวบรวมข้อมูลรายชื่อนักท่องเที่ยวแต่ละกรุ๊ปทัวร์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาน หรือหมายเลข Passport มาจากประเทศ/จังหวัดใด ระบุข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อให้เชื่อมโยงกับระบบดิจิตอลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) สาขาภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.