อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมวาระยามเช้า เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ และนางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุม “วาระยามเช้า บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดภูเก็ต และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของผู้บริหารจังหวัดภูเก็ต” ครั้งที่ 27/2561 โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค และนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ ได้ติดตามเรื่องผลการจัดระเบียบลิง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต จัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลความเรียบร้อย และทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่เดินทางขึ้นไปท่องเที่ยว ออกกำลังกาย หรือเยี่ยมชมลิงบนเขาโต๊ะแซะ รวมถึงมอบให้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว เร่งจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษารัสเซีย หรือภาษาอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบ

ส่วนการติดตามผลการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดทุ่งนาหลวงนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบภารกิจให้อำเภอถลาง ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต อบจ.ภูเก็ต อบต.เทพกระษัตรี เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเพื่อกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมอบให้ อบจ.ภูเก็ต ดูแลระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ตลาดนัดทุ่งนาหลวงทั้งหมด

นอกจากนี้ ได้ติดตามการจัดระเบียบรถ การจัดระเบียบท่าเทียบเรือ รวมถึงติดตามการบริหารจัดการพื้นที่ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.