อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการควบคุมเรือท่องเที่ยว
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการควบคุมเรือท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ควบคุมเรือยอช์ตจังหวัดภูเก็ต (อาคารมารีน่า ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พลเรือเอก พิเชษฐ ตานะเศรษฐ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ผอ.ศรชล.) ได้เป็นประธานการประชุมการกำหนดแนวทางการควบคุมเรือท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ศรชล. เข้ามาสนับสนุนในการจัดระเบียบเรือท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างความปลอดภัย ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทางทะเล ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง

จากเหตุการณ์เรือล่มในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเสียชีวิตถึง 47 คน นับว่าเป็นการสูญเสียเป็นจำนวนมาก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ อาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มีการระดมกำลังเข้าทำการค้นหาและช่วยเหลืออย่างเต็มขีดความสามารถ จนสามารถค้นหาร่างผู้สูญหายได้ครบ ทั้งนี้ ศรชล. ได้มอบหมายให้ ศรชล.เขต 3 เข้ามาเป็นแกนกลางในการประสานการปฏิบัติภารกิจในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 จนกระทั่งภารกิจเสร็จ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นับว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญที่จะต้องมีการป้องกันมิให้เหตุการณ์เกิดขึ้นมาอีก

สำหรับในอนาคตศูนย์ประสานการปฏิบัติจะมีการปรับบทบาทจาก “ศูนย์ประสานการปฏิบัติ” เป็น “ศูนย์อำนวยการ” โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็น ผอ.ศรชล. ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รอง ผอ.ศรชล. และ เสนาธิการทหารเรือ เป็น เลขาธิการ ศรชล. ศรชล.เขต ปรับเป็น ศรชล.ภาค และมีการจัดตั้ง ศรชล.จังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผอ.ศรชล.จังหวัด ซึ่งจะทำให้การประสานการปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาทางทะเลดียิ่งขึ้นต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.