ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชุม ทำแผน จัดการคาร์บอน
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ประชุม ทำแผน จัดการคาร์บอน

วันที่ 7 มี.ค.61 เวลา 10.30 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม เชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการคาร์บอนของ ทภก. (Carbon Management Plan) เพื่อนำเสนอให้ ทภก. รับทราบทิศทางในการจัดการคาร์บอน และเป็นการเตรียมความพร้อมของ ทภก. ในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการคาร์บอน โดยจัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 7-9 มี.ค.61 ณ ห้องฝึกอบรม ทภก. ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.