อบจ.ภูเก็ต ประชุม จัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2562
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม จัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2562

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2562 ครั้งที่ 4/2561 โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต

ทั้งนี้ ด้วยจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมงานประจำปีของดีภูเก็ต 2562 ในระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562 จึงได้จัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อแจ้งถึงรูปแบบการจัดเวทีกลางสะพานหิน ซุ้มประตูเข้างาน พิธีเปิดร้านกาชาด ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. พิธีเปิดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2562 เวลา 19.00 น. การจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 23.30 น.

นอกจากนี้ ได้พิจารณาการรายงานผลความคืบหน้าการจัดกิจกรรมของแต่ละฝ่าย ได้แก่ การจัดกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดระเบียบการจราจร คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรม “ภูเก็ตเมืองน่าอยู่ หน้าบ้าน น่ามอง” คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรม “Phuket Smart City” คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรม “Phuket Gastronomy And Phuket Brand” คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรม “ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวที่ปลอดภัย” คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.