ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม ภาครัฐและเอกชน
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม ภาครัฐและเอกชน

วันที่ 28 พ.ย.61 เวลา 09.00 น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วม ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ. จังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 5/2561 เพื่อหารือโครงการศึกษาตลาดและความพร้อมของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองจุดหมายปลายทาง และรายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต การนี้ นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รภก.(สธ.) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.