ประชุมจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ชั้น 2 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมการจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างวันที่ 2 – 16 มีนาคม 2562 ณ วัดเทพวนาราม (วัดม่าหนิก) สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง และสถานที่อื่นๆ ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ได้พิจารณาเรื่องตารางการจัดกิจกรรมงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร รวมถึงการอุดหนุนงบประมาณโครงการงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2562 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต แนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ และหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก อาทิ การประชาสัมพันธ์การจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบหลัก การจัดพิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง เริ่มวันเสาร์แรกของเดือนมีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 2-16 มีนาคม 2562 ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) โดยมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เป็นผู้รับผิดชอบหลัก การจัดกิจกรรมทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง ณ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ถลาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบหลัก การจัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ โดยมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก การจัดพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (สี่แยกท่าเรือ) โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นผู้รับผิดชอบหลัก การจัดแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ประกอบแสงสีเสียง ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบหลัก การจัดลานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบหลัก การจัดจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าโอท็อป อาหารอร่อยภูเก็ตพื้นบ้าน ในระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ณ บริเวณพื้นที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบหลัก การรักษาความสงบเรียบร้อย และจัดการจราจรในระหว่างการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบหลัก การจัดหน่วยพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบหลัก การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.