อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบและร่วมประชุม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบและร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมต้อนรับคณะจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำโดย พันโท เทพจิต วีณะคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4 และคณะ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบเนื่องจากปัญหาความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ำจากเหตุการณ์เรือโดยสารล่ม ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย และร่วมประชุมหารือเพื่อปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยในการคมนาคมทางน้ำ สร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.