ประชุม แนวทางการปฏิบัติในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 1 ก.ค.64
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม แนวทางการปฏิบัติในการต้อนรับนักท่องเที่ยว 1 ก.ค.64

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมหารือมาตรการปฏิบัติ (SOP) สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยที่เดินทางเข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหารือมาตรการคัดกรองนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทุกช่องทางเข้า-ออก ทั้งทางท่าอากาศยาน ทางบก และทางเรือ พร้อมทั้งหารือถึงมาตรการการปฏิบัติ (SOP) เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตและพักในจังหวัดภูเก็ต การกำหนดจำนวนครั้งในการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สถานที่และวิธีการดำเนินการเพื่อหาแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง เพื่อให้ภูเก็ตสามารถเปิดบ้านเปิดเมืองได้ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.