ประชุม ตั้งด่านตรวจทางน้ำ รองรับการเปิดเมืองภูเก็ต Phuket Sandbox
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม ตั้งด่านตรวจทางน้ำ รองรับการเปิดเมืองภูเก็ต Phuket Sandbox

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมด่านตรวจเข้า-ออกทางน้ำ ตามแผนการเตรียมความพร้อมเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Sandbox) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมี นายวิวัธน์ ชิดเชิดวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต เรื่องจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ปฏิบัติการควบคุมการเปิดเมือง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 (Phuket Tourism Sandbox) การจัดตั้งด่านตรวจทางน้ำ 3 ท่าเรือหลัก ได้แก่ ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง ท่าเทียบเรืออ่าวปอ และท่าเทียบเรือรัษฎา รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติด่านตรวจทางน้ำ และการขอรับสนับสนุนงบประมาณ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.