ประชุมขับเคลื่อน ทบทวน ประเมิน MICE City ของจังหวัดภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมขับเคลื่อน ทบทวน ประเมิน MICE City ของจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการทบทวนและประเมินศักยภาพเมือง MICE City ของจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ตามที่จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมกลุ่มย่อย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ชี้แจงกรอบของข้อมูลตามหลักเกณฑ์โครงการทบทวนและประเมินศักยภาพเมืองไมซ์ซิตี้ ปี 2564 นั้น จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้เพื่อพิจารณาจัดเตรียมข้อมูลในโครงการดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.