ประชุมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือโดยสาร
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือโดยสาร

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือการจัดระบบความปลอดภัยของเรือและท่าเทียบเรือโดยสารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเรือและท่าเทียบเรือโดยสาร เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ทั้งนิ้ จะมีระบบการติดตามตำแหน่งของเรือที่เข้ามาเช็คอิน ซึ่งเป็นการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในอีกรูปแบบหนึ่ง มีการจัดพื้นที่หน้าท่าเทียบเรือ ระบบเตือนภัยเรือ ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท่าเทียบเรือ ที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อสร้างมาตรฐานของท่าเทียบเรือแห่งเมืองท่องเที่ยว

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.