อบจ.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อน โครงการตลาดประชารัฐ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมขับเคลื่อน โครงการตลาดประชารัฐ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ซึ่งมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในการนี้ ได้พิจารณาการจัดสรรพื้นที่ตลาดให้แก่ผู้ลงทะเบียนตลาดประชารัฐจังหวัดภูเก็ต การกำหนดประเภทตลาดที่จะทำพิธีเปิดในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 และการจัดทำปฏิทินการเปิดตลาดแต่ละประเภทภายในเดือนธันวาคม 2560 ถึงมกราคม 2561 โดยจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดให้มีการเปิดตลาดประชารัฐ เช่น ตลาดวัฒนธรรมถนนคนเดินถลาง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560, อำเภอเมือง ตลาดประชารัฐต้องชม, ตลาดวัดเทพ ใน วันที่ 14 ธันวาคม 2560, อำเภอกะทู้ ตลาดคนไทยยิ้มได้ แฟนตาซีกมลาใน วันที่ 4 ธันวาคม 2560 และอำเภอถลาง ตลาดประตูเมือง ตลาดของดีจังหวัดภูเก็ต, ตลาดเทพกษัตรี ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นอกจากนี้ในส่วนของของอำเภอเมืองจะมีตลาดของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. จัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยเพิ่มตลาดท้องถิ่นสุขใจตลาดหยี่เต้ง จำนวน 30 แผง ซึ่งในขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนตลาดประชารัฐจังหวัดภูเก็ต แบ่งเป็นอำเภอเมือง 42 ราย อำเภอถลาง 68 ราย อำเภอกะทู้ 38 ราย และในส่วนของจังหวัด 283 ราย รวมทั้งสิ้น 431 ราย

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.