อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลลา 10.00 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นางสาวฌลาณัฏฐ์ คิดใจเดียว ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณารายชื่อประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ และรายชื่อผู้ป่วยโครงการ Phuket Care “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต” ที่ผ่านการตรวจสอบจาก อปท. จำนวน 396 ราย และรายชื่อผู้ป่วยโครงการภูเก็ตแคร์ที่ได้รับความช่วยเหลือตามกองทุนระบบดูแลระยะยาว ด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) จำนวน 92 ราย พร้อมกำหนดแผนการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.