ทต.วิชิต จัดนิทรรศการ ประกวดภาพถ่าย ตำบลวิชิต ประจำปี 2561
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดนิทรรศการ ประกวดภาพถ่าย ตำบลวิชิต ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 15:00 น. ที่ชั้น B ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ภูเก็ต เทศบาลตำบลวิชิตได้จัดนิทรรศการในโครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลวิชิต โดยได้รับเกียรติจากนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนายกรีฑา ชิตวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นิทรรศการในโครงการประกวดภาพถ่าย

โครงการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2561 เป็นโครงการที่สนับสนุนผู้สนใจสามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ซึ่งเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแหล่งท่องเที่ยว ภายใต้หัวข้อ “งามวิชิต ที่ลืมเลือน” โดยภาพที่ชนะ ได้แก่ ภาพศึกษาธรรมชาติ ถ่ายโดยนายธงชัย เกื้อสกุล และประเภทวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ “วิถีชีวิต อย่างนี้มีด้วยหรือ” ซึ่งภาพที่ชนะเลิศ คือ ภาพหลังสู้ฟ้า หน้าสู้หอย ความอร่อยใต้ดินโคลน ถ่ายโดยนายธนัญชกร รัตนกาย ทั้งนี้ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลทุกประเภท จะถูกจัดแสดงไว้ภายในนิทรรศการของโครงการ ที่ชั้น B ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 7 กันยายน 2561 นี้เท่านั้น

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.