พิธีมอบรางวัล ประกวดภาพถ่าย สวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์
ข่าว ภูเก็ต

พิธีมอบรางวัล ประกวดภาพถ่าย สวยด้วยเลนส์เด่นที่ราไวย์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น.ที่ โรงแรมราไวย์ ปาล์มบีช รีสอร์ท ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ เข้าร่วม

ซึ่งในการจัดโครงการทั้ง 3 โครงการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เผยแพร่และให้ผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ ค่าใช้จ่าย เพื่อให้สมาชิกเทศบาลพนักงานเทศบาลตำบลราไวย์และประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและเพื่อมอบโล่ ประกาศ และเงินรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายตามโครงการ สวยด้วยเลนส์ เด่นที่ราไวย์ ประจำปี 2560

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.