ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมวันแม่
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมวันแม่

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) โดย นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง เข้าร่วม

วันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคนไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันนี้ชาวไทยทุกคนได้แสดงความจงรักภักดี และร่วมถวายพระพรต่อองค์พระราชินี ให้พระองค์ทรงพระเจริญ และในวันเดียวกันนี้ ถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติ เป็นวันที่ทุกคนจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ และรำลึกถึงพระคุณแม่ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์พระราชินี และต้องการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในด้านการพัฒนาศักยภาพตนเอง และการสึกนึกในพระคุณของมารดา จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในครั้งนี้ ซึ่งโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเสมอมา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของคุณแม่ผู้ให้กำเนิด เลี้ยงดูอบรม สั่งสอนจวบจนเติบใหญ่มาถึงตอนนี้ โรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานบันครอบครัวที่บ่มเพาะ ปลูกฝังให้ลูกหลานเยาวชน เป็นคนดี คนเก่ง เพื่อรับใช้สังคมต่อไป อีกทั้งเนื่องในศุภมหามงคล วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง นับเป็นมหามงคลยิ่งที่บรรดาพสกนิกร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.