ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมก้าวแห่งความสำเร็จ
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดกิจกรรมก้าวแห่งความสำเร็จ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อยที่ผ่านการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กิจกรรมก้าวแห่งความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภาสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักเรียนระดับปฐมวัย และนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนที่ผ่านการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางรากฐานที่ดี และเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปูพื้นฐานทักษะต่างๆ ให้แก่เด็ก ให้มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาในระดับต่อไป การศึกษาระดับประถมศึกษาก็ถือเป็นก้าวสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะของหน่วยงานต้นสังกัดได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทำให้เกิดคุณค่าต่อตนเอง และสังคมต่อไป

ด้าน นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กล่าวว่า โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ได้จัดกิจกรรมก้าวแห่งความสำเร็จขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้จบการศึกษา และเห็นความสำคัญของการศึกษา อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองได้ชื่นชมความสำเร็จของบุตรหลาน นำไปสู่การส่งเสริมให้บุตรหลานได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป

สำหรับปีการศึกษา 2560 นี้ มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ในระดับก่อนประถมศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 85 คน และระดับประถมศึกษา จำนวน 61 คน รวมทั้งสิ้น 146 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.