ทภก. ให้การต้อนรับคณะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ให้การต้อนรับคณะ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

วันที่ 1 ส.ค. 61 ทภก. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวในการเยี่ยมชมดูงาน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านสนามบินไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการทำงานในอนาคต

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.