จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ
ข่าว ภูเก็ต

จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

วันที่ 6 ธ.ค.61 ทภก.ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง การนี้ นายสมศักดิ์  ภักดีรักษ์ ผอก.ฝอต.ทภก. เป็นผู้แทน ทภก. พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วมกิจกรรมฯ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 1 ประตูที่ 4 ท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.