จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ
ข่าว ภูเก็ต

จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ

วันที่ 19 มกราคม 61 ทภก.ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 1 ประตู 4 ท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.