ทภก. ร่วม ภาคบริการโลหิต ภูเก็ต จิตอาสา บริจาคโลหิต
ข่าว ภูเก็ต

ทภก. ร่วม ภาคบริการโลหิต ภูเก็ต จิตอาสา บริจาคโลหิต

วันที่ 19 เม.ย. 61 ทภก. ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวักภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมรับบริจากโลหิตในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”ทั้งนี้ เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้แก่ผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ณ บริเวณสนามหญ้าเทียม อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 1 ประตู 4 ท่าอากาศยานภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.