บรรยาย ตระหนักรู้ด้านความมั่นคง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

บรรยาย ตระหนักรู้ด้านความมั่นคง ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 18 พ.ค.60 ร.ต.ธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “บรรยายพิเศษสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ” ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร้างความตระหนักความเข้าใจถึงภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยไม่ระมัดระวังหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้งเพื่อให้ทราบมาตรการเชิงป้องกันในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดการฝึกอบรม ณ ห้องฝึกอบรม ท่าอากาศยานภูเก็ต ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.