บรรยายการดูแลผู้ป่วย ที่ได้รับอุบัติเหตุทางเรือ และยานพาหนะอื่นๆ
ข่าว ภูเก็ต

บรรยายการดูแลผู้ป่วย ที่ได้รับอุบัติเหตุทางเรือ และยานพาหนะอื่นๆ

สถาบันกระดูกสันหลัง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดงานบรรยายให้ความรู้ ภายใต้หัวข้อ การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุทางเรือและยานพาหนะอื่นๆ ให้กับกลุ่มมัคคุเทศก์ ตำรวจท่องเที่ยว และนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ได้รับความรู้ รวมไปถึงการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง เพื่อลดการบาดเจ็บและอัตราการเกิดอุบัติเหตุ โดยมี นายแพทย์นโรตม์ ตรีณรงค์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกสันหลัง และผู้อำนวยการสถาบันฯ นำทีมพยาบาลวิชาชีพร่วมแลกเปลี่ยน ให้ความรู้ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.