ท่าอากาศยานภูเก็ต สนับสนุน งาน น้ำชา น้ำใจ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต สนับสนุน งาน น้ำชา น้ำใจ

วันที่ 26 ม.ค.61 เวลา 13.30 น. นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ ผอก.ฝอต.ทภก. เป็นผู้แทน ทภก. มอบเงิน จำนวน 5,000.- บาท สนับสนุนทุนทรัพย์ร่วมงาน “น้ำชา น้ำใจ” ของโรงเรียนบ้านไม้ขาว เพื่อใช้ทำสนามเด็กเล่น,ทำประตูทางเข้าและทางออกของโรงเรียน,ทำป้ายชื่อหน้าโรงเรียน และจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนไว้ใช้ในการเรียนการสอน ณ โรงเรียนบ้านไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.