ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะนายตำรวจนักเรียน
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ คณะนายตำรวจนักเรียน

วันที่ 22 ส.ค. 60 นายโกศล สาตร์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทน ทภก. ให้การต้อนรับ พ.ต.ท.สมภพ วงศ์ดวง รองผู้กำกับการฝ่ายปกครอง/หัวหน้าคณะศึกษาดูงาน พร้อมคณะนายตำรวจนักเรียน จากสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์ (สบ 2) รุ่นที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 32 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก. โดย ทภก. นำเยี่ยมชมอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก. ดูมาตรการการรักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ของอาคารฯ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.