อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ เทศบาลนครอุดรธานี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ เทศบาลนครอุดรธานี

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย คณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน 25 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการกองทุนตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในโรงพยาบาลของ อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานีเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานีให้มีประสิทธิภาพ

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.