ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิด การฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
ข่าว ภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิด การฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

วันที่ 10-11 ก.ย.61 นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบบางส่วน ทภก. (Partial Business Continuity Plan Exercise) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยในวันที่ 10 ก.ย.61 มีการประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมแผนฯ และ วันที่ 11 ก.ย.61 ทำการฝึกซ้อมจริง เพื่อให้กระบวนการบริหารจัดการด้านระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ ทภก.มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเพื่อให้ส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ทำการฝึกซ้อม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.